Modul za proširenje sa 4 izlaza releja FD 4201/4

Šifra proizvoda: XY48

Modul za proširenje sa 4 izlaza releja FD 4201/4 konvencionalnog sistema serije FS4000 sa 4 relejna izlaza za požar, interfejs RS485.