Proširenje sa 3 zone centrale serije 5100-5101

Šifra proizvoda: XY51

Proširenje sa 3 zone centrale serije 5100-5101 konvencionalnog sistema za seriju FS5100 sa 3 petlje i 3 izlazna releja za izvršne funkcije.